Första besöket

När du anmäler dig i receptionen får du ett frågeformulär som vi vill att du fyller i. Frågorna syftar till att underlätta för fysioterapeuten att bedöma din skada/besvär. Du kan även skriva ut formuläret själv, fylla i och ta med till kliniken när du besöker oss första gången. Klicka här för att skriva ut. Click here to print english version.

För dig som nyligen (högst 3 mån sedan) fått en whip-lash skada, finns det ytterligare ett frågeformulär att fylla i. Klicka här för att skriva ut detta. (När du skriver ut blir det i normal skrift, inte det stora som du ser när du öppnar den, du kan zooma ut för att ta en titt på den i full-storlek)

När du träffar fysioteapeuten får du berätta om dina besvär och vi gör en undersökning och bedömning av din funktion. Med våra tester kan vi provocera och lindra smärta och genom detta komma fram till vilka strukturer som är symtomgivande. Detta leder till en behandlingsdiagnos och tillsammans gör vi upp en behandlingsplan och mål för behandling.

Alla på kliniken har vidareutbildning inom OMT vilket är en 1 1/2 - 3 årig fördjupning i specifika undersöknings- och behandlingstekniker. Vi har också utbildning och lång erfarenhet av akupunktur och idrottsmedicin.