Akupunkturbehandling

Vid akupunktur sticks sterila tunna nålar in i speciella punkter i det smärtande området. Oftast används sk förstärkningsnålar i armar och /eller ben. Nålarna sitter kvar i 20-30 minuter. Har inte behandlingen haft någon effekt efter 5-6 ggr avbryts i regel behandlingen. En behandlingsserie omfattar ca 10 ggr. Vid smärttillstånd kan sedan underhållande behandling ges kanske 1 gång per månad.

Vetenskapligt har man bevisat att det lokalt runt nålarna sker ett ökat blodflöde och utsläpp av speciella ämnen (neuropeptider). Detta stimulerar läkningsprocessen.
Kroppens egna smärtstillande ämnen bl a endorfiner frisätts, vilket gör att känsligheten för smärta minskar. Smärtimpulser i nervbanor till hjärnan blockeras delvis.

Efter behandlingen är det vanligt att man tillfälligt kan känna sig trött eller dåsig. Ibland kan yrsel, illamående, svettningar eller blodtrycksfall förekomma. Detta är oftast snabbt övergående.