Idrottsmedicin

Idrottsmedicin är ett specialistområde inom bl a sjukgymnastik (Fysioterapi) där man bedömer och behandlar akuta skador och överbelastningsbesvär samt utför rehabilitering inför eller efter en operation.

SIMF (Svensk Idrottsmedicinsk Förening) är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater och idrottslärare. SIMF arbetar för att främja forskning och utbildning inom idrottsmedicin i syfte att förbättra fysisk funktionsförmåga, hälsa och livskvalitet.

Utbildning inom idrottsmedicin delas in i tre steg och ger ökade kunskaper om diagnosticering, behandling/rehabilitering samt förebyggande arbete på alla nivåer från motionär till elitidrottare.

www.svenskidrottsmedicin.se