Kurser 2020

Manuella tekniker för fysioterapeuter med fokus på manipulation

Kursledare: Johan Tidstrand och Harald Ekedahl

Målgrupp: Fysioterapeuter med intresse för manuell terapi

Kursen är huvudsakligen klinisk och riktar sig till er som vill lära er nya mobiliserings- och manipulationstekniker eller uppdatera era tidigare tekniker. Fokus läggs på manipulationer i columna. Teknikerna grundar sig mestadels på OMT-konceptet men även andra tekniker instrueras. Dessutom innehåller kursen en genomgång av kunskapsläget vad det gäller mobilisering och manipulation av columna samt indikationer och kontraindikationer för manuell behandling.

Datum: 26-27 mars 2021

Kostnad: 6 000 kr - exkl. moms, inkl. fika fm/em samt lunch

För mer info och anmälan kontakta oss på: kurser@fysiocenter.nu

Shoulder rehabilitation

Shoulder reabilitation: what´s new from a biomechanical and clinical point of view?

Föreläsare: Prof dr Ann Cools, PT, PhD. Departement of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy Faculty of Medicine and Helth Sciences, Ghent University, Belgium

2-dagars kurs inom axelrehabilitering. Steg 2.

Datum: 28-29 aug 2020

Denna kurs är fulltecknad.

Yrselkurs

Yrsel i primärvården

I samarbete med Rehabkurser kan Fysiocenter erbjuda en 2 dagarskurs med det senaste inom yrsel och balansrubbningar i primärvården!

Föreläsare: Daniel Petersson (Rehabkurser) leg sjukgymnast. Daniel arbetar heltid med att bedöma och behandla yrselpatienter på Universitetssjukhuset i Linköping. Han är en del av balanslaboratoriet och utbildar kontinuerligt bland annat läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor i Sverige.

Datum: 19-20 september 2020

Det finns ett fåtal platser kvar!

För mer info/anmälan kontakta oss på: kurser@fysiocenter.nu