Kurser

Yrselkurs med Daniel Petersson

Kursbeskrivning: Kursen omfattar 2 heldagar med föreläsningar och praktiska moment, och riktar sig till både fysioterapeuter och läkare.

Efter kursen ska du inte bara ha en ökad kunskap om de vanligaste yrseldiagnoserna när det kommer till diagnostik och behandling, du kommer även lättare att kunna avgöra om det är du själv som ska handlägga patienten eller om du skall remittera vidare.

Föreläsare: Daniel Petersson (Rehabkurser) leg specialistsjukgymnast. Daniel arbetar heltid med att bedöma och behandla yrselpatienter på öron-, näs,- halsmottagningen Universitetssjukhuset i Linköping. Han arbetar även som lärare på Linköpings Universitet, är ordförande i Svensk Neuro-Otologisk Förening (SNOF) samt en flitigt anlitad föreläsare både nationellt som internationellt inom området yrsel och balansrubbningar.

Plats: Fysio Center, Djäknegatan 2, Malmö. Ingång på hörnet Djäknegatan/Rundelsgatan

Tid: 26-27 oktober (lördag + söndag) Tid 09.00-16.00* båda dagarna (*stopptid dag 2 beror på antal frågor)

Kursavgift: 5 990 kr exkl. moms, inkl. fika fm/em samt lunch

Anmälan: Anmälan skickas till: kuser@fysiocenter.nu