MediYoga

MediYoga (tidigare kallad Medicinsk Yoga) är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform för hälso- och sjukvården med forskning och beprövad erfarenhet som utgångspunkt. Vi vet i dag att meditation och yoga ger flertalet positiva medicinska effekter bl a inom områdena:

sömn, stress, hjärthälsa, huvudvärk och nack-ryggbesvär. MediYogan har sina rötter i Kundalinyogan och består av mjuka kroppsrörelser, andningsövningar, ljud och meditation. Fokus ligger på avslappning och att hitta redskap att minska stress och hitta balans fysiskt, mentalt och emotionellt. Yogan är anpassad för olika kroppsliga besvär och kan göras sittande på matta eller på stol.

På Fysio Center erbjuds grupper i MediYoga kontinuerligt för våra patienter. Grupperna leds av Lena Corengia, leg fysioterapeut, MediYoga lärare steg 2.