Kliniskt resonemang ur ett biopsykosocialt perspektiv med fokus på analys av störda rörelsemönster och dess konsekvenser- Ländrygg och nedre extremitet

Kort presentation av Björn och Ulrika Aasa

Björn Aasa är specialist OMT och Ulrika Aasa är docent på Umeå universitet och undervisar inom områdena undersökning och behandling av smärta och funktionsnedsättningar, motorisk kontroll och träning. Tillsammans fick Björn och Ulrika 2015 utmärkelsen ”bästa vetenskapliga artikel” i tidskriften JOSPT (Journal of Ortopaedic and Sports Physical Therapy) Just nu har Björn och Ulrika tillsammans två stora kliniknära forskningsprojekt och Ulrika ytterligare två om hur motorisk kontroll och/eller fysisk aktivitet kan förbättra eller förhinda uppkomst av smärta eller andra besvär för rörelseapparaten. Ulrika är också frekvent engagerad som granskare i internationella vetenskapliga tidskrifter samt deltar regelbundet i institutionens seminareieverksamhet för forskarstuderande. Björn träffar patienten på sin klinik varje dag och är sedan många år lärare inom OMT och undervisar både nationellt och internationellt om clinical reasoning samt i Movement System Impairment (”Sahrmann kurser)

Kliniskt Resonemang ur ett biopsykosocialt perspektiv med fokus på analys av

störda rörelsemönster och dess konsekvenser-Ländrygg och nedre extremitet.

2 dagar

Kursen kommer att fokusera på besvär från rörelseapparaten med rörelser-, hållning-, och vanemässiga provokativa rörelsemönster. Denna kurs omfattar generella muskuloskeletala besvär i nedre kvadranter. Besvären kan härstamma från långvarig statisk belastning såväl som högbelastande dynamiska orsaker och trauman.

Kursen är fylld av kliniska tips att ta med sig hem och baserad på den aktuella forskningen inom området.

3-4 patientdemonstrationer kommer att ske under kursens gång, vi hämtar också kliniska exempel från kursdeltagarna.

Vi kommer att gå igenom:

 • Biomekanik, struktur- och neurofysiologisk funktion
 • Ledfunktion
 • Evidensbaserade exempel på förändring av motorisk/sensorimotorisk funktion vid klinisk smärta och olika konsekvenser av akut nociseptiv input
 • Hypermobilitet
 • Fundamentala principer vid manuella tester av muskulatur
 • Muskelfunktionstester
 • Vi kommer också att prata om:
 • Specifika muskeltester
 • Perifera nerver och nerv plexus
 • Muskelsynergier
 • Kort muskulatur/styvhetsökad muskulatur
 • Co-contraktion/inhibition
 • Bålkontroll vid lätt och tung belastning
 • Profylaktiska åtgärder/nehandlingsstrategier
 • Vikten av tidigt omhändertagande vid smärta och neuromuskulär dysfunktion
 • Vikten av aktiva behandlingsåtgärder som skräddarsydd handledd egenträning

Kursinformation

 • Datum:
  Fredag-Lördag 9-10 febr 2018
 • Kostnad:
  6000:- exkl. moms, inkl. fika fm/em samt lunch
 • Sista anmälningsdag:
  Sista anmälningsdag 8 dec 2017
 • Telefon:
  040 – 30 17 16
 • E-post:
  tina.m@fysiocenter.nu