Eva Holmström

Leg sjukgymnast Lunds Universitet 1987.

Efter utbildningen arbetade jag 2 år på Värnhems sjukhus med rehabilitering inom neurologi, geriatrik och ortopedi. Fick därefter erbjudande att börja arbeta som privatpraktiserande.

Har arbetat på flera kliniker i Malmö och drev Malmö Sjukgymnastikinstitut under några år tillsammans med 2 kollegor. 2005 startade jag tillsammans med 3 kollegor Fysio Center. Har vidareutbildning inom OMT 20 poäng och även inom akupunktur och idrottsmedicin.

Utbildningar och kurser

OMT (Ortopediskmanuell terapi) 20 p, Lunds Universitet
Akupunktur, SALS grundkurs
Avancerad akupunktur, Med.Dr Christer Carlsson 2000
Akupunkturbehandling vid graviditetsrelaterade besvär, Med.Dr Christer Carlsson
Arbetsmiljölära 10 p 1989
Artrosskola enl BOA
Axellina 2009
Cevical spine disorders, Deborah Falla 2013
Core concept shoulder – introduktion. (Axelkurs)
1st European Conference of Sports Rehabilitation, Stockholm 2007
Funktion och rehabilitering efter fotledsfraktur. Gertrud Nilsson 2008
Funktionsstörning och smärta i det orofaciala området (käke)
Hälsenerehabilitering
Idrottsmedicin steg 1 och 2
Idrottsmedicin Syd temadag: "The Turning Torso" 9/11, Malmö 2011
Klinisk ryggdag, Subgruppering och klassifikation enl Ford, Malmö 2014
Low force manipulation 1 och 2, Lars Kroon
Löpanalys, patellofemoral smärta, 2 kurser med Christian Barton 2017
Manipulation inom OMT, Jan Vonnevi
Mc Kenzie Ländrygg och Nacke 1999-2000
MTT, medicinsk träningsterapi: nacke/skuldra, huvudvärk och nedre extremiteten 2004-2006
OMT kongress, Ystad 2007
Ryggkurs, SUS, Malmö 2015
Segmentell stabilseringsträning för lumbalrygg 2006
Seminarium nackskador och dess följder 2017
Shoulder rehabilitation, 2 kurser med Ann Cools 2012, 2014
Shoulder rehabilitation advanced med Ann Cools 2015
Sjukgymnastik bedömning och behandling vid yrsel 2008/2017
Stabiliseringsträning nacke 2007
Tejpkurs Basic Kinesiotaping.
Tejpkurs plantarfascit
TENS/NMES/ Elakupunktur 2004
Undersökning och behandling vid perifer nervaffektion
3-D Functional performance 1-2/12, Jessica Parnevik/Ola Eriksrud, Malmö
World Congress of Low back and Pelvic pain 2016