Gunilla Sederholm

  • Vårdinriktad kompletteringskurs 1 år
  • Arbetsledning inom social verksamhet 5 p
  • Gruppsykologi 5 p