Jeanette Gustafsson

Legitimerad sjukgymnast – 1987 vid Lunds Universitet.

Efter examen arbetade jag två år på Värnhems sjukhus i Malmö med Neuologisk rehabilitering. Började därefter arbeta inom Primärvården i Malmö på Abels Rehab. 1990 övergick jag till att arbeta som privatpraktiserande sjukgymnast på Lorensborgs sjukgymnastik. Bytade arbetsplats 1995 till OM-Kliniken. Under min tid där gick jag min OMT-steg 2 utbildning. Har arbetat som handledare på akupunkturutbildningar hos Dr Christer Carlsson på Florencekliniken i Lund. 2005 startade jag och 3 andra kollegor Fysio Center.

Utbildningar och kurser

Arbetsmiljölära 10 p 1989
Grundläggande Akupunktur 10 p 1992
OMT steg 2 1997
Idrottsmedicin 5 p
Avancerad akupunktur Christer Carlsson 2 veckor 1995/2000
Mc Kenzie Ländrygg och Nacke 1999
MTT, medicinsk träningsterapi: nacke/skuldra, huvudvärk 2004
MTT, medicinsk träningsterapi: nedre extremiteten 2006
Rehab 2 data kurs 2002
TENS/NMES/Elektroakupunktur 2004
Segmentell stabilseringsträning för lumbalrygg 2006
Core concept shoulder – introduction 2006
Stabiliseringsträning nacke 2007
Undersökning och behandling vid perifer nervaffektion 2008
Sjukgymnastik bedömning och behandling vid yrsel 2008
Funktion och rehabilitering efter fotledsfraktur 2008
Hälsenerehabilitering 2009
Fasciamobilisering 2009
Datakörkort internationellt 2009
Axellina 2009
Tejpkurs Basic Kinesiotaping 2010
Akupunkturbehandling vid graviditetsrelaterade besvär 2010
Funktionsstörning och smärta i det orofaciala området, undersökning och behandling av käke 2010
Tejpkurs plantarfascit 2010
Artrosskola enl BOA 2011
Manuell behandling av triggerpunkter vid myofasciellt smärtsyndrom 2011
3D Functional performance/fot 2012
Shoulder rehabilitation/Ann Cools 2013
Klinisk ryggdag 2014
Kvalitets- och ledningssystem för fysioterapeutisk verksamhet 2015
Mamma-Mage utbildning 2015
Shoulder rehabilitation advanced, Ann Cools 2015
Certifierad MammaMage Tränare 2016
OMT- kongress 2016
Postrehab enligt Axellina 2016
Evidensbaserad behandling vid knä och höftartros 2016
Eusser - stiffness of the shoulder and elbow 2016
Sjukgymnastisk bedömning och behandling av yrsel 2017
OMT-kongress 2017
Akupunkturens kärna 2017
Seminarium - nackskador och dess följder 2017
Prehabilitering och rehabilitering efter ryggkirurgi 2018
Graviditetsrelaterad bäcken - ländryggssmärta 2018
Kliniskt resonemang ländrygg och nedre extremitet 2018

Rehab efter bråck- och rektusdiastasoperationer

2018

Undersökning och behandling av bäckenet enligt Mulligan

2018

Bäckenkurs enligt Mulligan- Repetion

2019

Behandling av axelnära frakturer

2019

OMT-kongress

2019