Lena Corengia

1988 vid Lunds universitet. Leg Fysioterapeut. Arbetade tre år inom primärvården i Malmö. Arbetat som privatpraktiker sen 1991. T o m 2005 på OM- kliniken, Ortoped Medicinska kliniken i Malmö. Arbetade där även som grupplärare på fördjupningskurser inom ortopedisk Manuell terapi som bedrevs på kliniken. Fördjupade mig senare inom behandling av långvarig smärta och arbetade på Florencekliniken i Lund tillsammans med smärtläkare Dr Christer Carlsson. Handledare på grundkurs och fördjupningskurser inom akupunktur.

Sedan 2007 även på Fysio Center och sedan hösten 2010 huvudsakligen på Fysio Center med vissa handledaruppdrag på Florenceklinken.

Utbildningar och kurser

OMT steg 2 1993
Advanced extremity course 1 v. 1994
Akupunktur 10 p 1994
Idrottsmedicin 5 p 2001
Behandling av långvarig smärta 20 p 2005
Avancerad akupunktur vid smärtbehandling 1 v. 1996
Avancerad akupunktur vid smärtbehandling klinisk tillämpning 1 v. 2002
Akuptunktur vid graviditetsrelaterade besvär 2010
MTT, Medicinsk träningsterapi 3 kurser
Mc Kenzie, Mekanisk diagnostik och terapi, ländrygg och nacke
Kinesiology taping basic course och advanced course 2008/2010
Orofascial smärta och käkfunkton 1996
Lumbal segmentell stabiliseringsträning 2006
Stabiliseringsträning nacke 2008
Axelina 2009
Core Concept shoulder
Fasciamobiliseringskurs
Kinetic Control Concept course, kinetik Control shoulder
Undersöknng och behandling vid perifer nervaffektion 2008
TENS/ NMES/Elektroakupunktur kurs
Manipulation inom OMT

Utbildning i Artrosskola 2011
Shoulder rehabilitation, Ann Cools 2013
Shoulder rehabilitation advanced, Ann Cools 2017
Mediyoga instruktörsutbildning 2017
Löpanalys, patellofemoral smärta, 2 kurser med Christian Barton

2017

MediYoga HRV 2018
MediYoga lärare steg 2 2018