Martina Hofer

Legitimerad Sjukgymnast 1986 vid Lunds Universitet.

Mina första två år arbetade jag i Malmö på sjukhusets lungklinik, medicinska kliniken, reumamottagningen samt ortopediska kliniken Under 1988-89 arbetade jag med neurologisk rehabilitering på Värnhems Sjukhus. 1990-1991 övergick jag till att arbeta inom primärvården, Abels Rehab, Malmö. Efter ett vikariat 1992 som privatpraktiserande sjukgymnast startade jag egen praktik, Sorgenfris Sjukgymnastik.

Denna drev jag under 20 år tillsammans med en kollega. Jag kommer närmast från Davidhall Sjukgymnastik där jag arbetat 2013 -2016. Jag har även handledaruppdrag på akupunkturutbildningen, Florencekliniken i Lund.

Utbildningar och kurser

Idrottsmedicin 5 p, Lunds Universitet
Ortopedisk manuell terapi steg 2.
Akupunktur 10 p, Lunds Universitet under ledning av Med.Dr, smärtspecialist. C.Carlsson
Avancerad akupunktur, C.Carlsson
Elektroakupunktur , C.Carlsson
Akupunkturanatomi , C.Carlsson
Extremitetskurs E2
Ryggkurs R1/R2
TENS
OMI axelkurs
OMI ländrygg
Axelina vårdprogram för axelbesvär
Core Concept shoulder
Shoulder Rehabilitation, Ann Cools
Shoulder Rehabilitation Advanced, Ann Cools
Idrottsmedicinsk axelrehabilitering, Sport Rehab
MTT Medicinsk träningsterapi ,nacke, skuldra och huvudvärk
MTT Medicinsk träningsterapi ,nedre extremiteten
MTT Medicinsk träningsterapi , rygg
Kinesiology taping
Muscle Energi Teknik, MET
Neural dynamics & Muscle Imbalance
Rörelseapparatens funktionella anatomi och biomekanik, nacke, övre extremiteten, ländrygg, bäcken, nedre extremiteten. Anatomiska Institutionen Köpenhamn
The Mulligan Concept
Idrottsmedicinsk knärehabilitering, Sport Rehab
Segmentell stabiliseringsträning ländrygg
Segmentell stabiliseringsträning nacke
Mc Kenzie ländrygg
Klinisk ryggdag
Hälsenerehabilitering
Tejpkurs plantarfascit
Sjukgymnastik bedömning och behandling vid yrsel
Fotledsskador Rehab
Behandling av triggerpunkter vid myofasciellt smärtsyndom
Funktionsstörning och smärta i det orofaciala området, undersökning och behandling av käke
Ergonomi med inriktning primärvård
Kvalitéts, och ledningssystem för fysioterapeutisk verksamhet
Certifierad Mamma Mage tränare 2017
Akupunkturens kärna 2017
Graviditetsrelaterad bäcken -och ländryggssmärta 2018
Kliniskt resonemang ländrygg och nedre extremitet 2018
Rehab efter bråck- och rectusdiastasoperationer 2018
Undersökning och behandling enligt Mulligan 2018