Tina Magnusson

Mitt namn är Tina Magnusson och jag har arbetat som Leg Sjukgymnast sedan examen 1981. Efter examen arbetade jag i Borås på Solhemsklinikerna som var en rehabiliteringsenhet inom Centrallasarettet.

Hösten 1982 började jag inom företagshälsovården, Bygghälsan, i Borås och Jönköping. 1983 flyttade jag till Malmö och fortsatte som leg. sjukgymnast/ergonom inom Bygghälsan (i dag Previa) Här fick man en gedigen erfarenhet inom ergonomi och arbetsrelaterade problem men arbetet innebar även till stor del patientbehandlingar.

1997 slutade jag min anställning och blev privatpraktiserande sjukgymnast på Davidhall sjukgymnastik. 2005 startade jag tillsammans med 3 andra kolleger Fysio Center. Jag har främst vidareutbildat mig inom OMT, idrottsmedicin, akupunktur och ergonomi vilka är områden som väl kompletterar och integreras med varandra.

Utbildningar och kurser

Fortbildning (högskola, kurser, utbildningsdagar,) inom; OMT och Idrottsmedicin.
OMT steg 1 (innefattar 3 veckokurser under 1980-81)
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi /LSR
1981
RIII
Moss, Norge
1983
Ryggbehandling och mobilisering 1984
Muskelfunktionsdiagnostik
Danske fysioterapeuters faggruppe for manuell terapi. Dr Janda.
1984
OMT steg 2 (Ortopedisk Manuell Terapi) Deltidsstudier under 1,5 år
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi /LSR
1985
Modern knärehabilitering
Universitetssjukhuset, Linköping
1998
Mobilisation Course
Loka Rehabcenter
1999
MTT, Medicinsk Träningsterapi. Nacke/skuldra, huvudvärk.
Holten Institut. Malmö
2000
Skuldrans skador och sjukdomar
Ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
2001
MTT, Medicinsk Träningsterapi, Ryggsmärtor och ischias
Holten Institut. Malmö
2001
Idrottsmedicin, steg 1
Idrottsmedicin Syd/ Universitetssjukhuset MAS
2001
OMT steg 3 (Examen I Ortopedisk Manuell Terapi) Deltidsstudier under 2 år
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi /LSR
2003
Core Consept Shoulder
Åse Raske, Erkki Väneläinen, Fysio Center Malmö
2006
Lumbal Segmentell Stabiliseringsträning
Eva Rasmussen-Barr, Fysio Center Malmö
2007
Idrottsmedicinsk grundkurs, steg 2
Swedish Society Of Sportsmedicin, Lund
2007
Specifik Stabiliseringsträning av Cervicalrygg
Catharina S M Bexander. Fysio Center, Malmö
2007
Basic Course Kinesiology Taping
K-Aktive Association. Malmö
2008
Funktion och Rehabilitering efter fotledsfraktur
Gertrud Nilsson. Fysio Center, Malmö
2008
Diagnostisering och Återträning Av Lumbal Stabilitet
P.Pedersen, Ängelholm
2008
Undersökning och behandling av perifer nervaffektion
Georg Lohse.Fysio Center, Malmö
2008
Sjukgymnastisk bedömning och behandling vid yrsel
Eva Ekvall Hansson. Fysio Center, Malmö
2008
Hälsenerehabilitering
Karin Grävare Silbernagel. Fysio Center, Malmö
2009
Obuten Vårdkedja med Axelina
Jan Nowak. Skånes Univeritetssjukhus, Malmö
2009
Fördjupningskurs i Idrottsmedicin riktad mot skuldra
Sektionen för Idrottsmedicin inom LSR
2009
Hamstringsmuskulaturen
Carl Askling. Fysio Center, Malmö
2009
Basic Course Kinesiology Taping
K-Aktive Association. Fysio Center, Malmö
2010
Tejpkurs Plantarfaciit
Per Flink, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Fysio Center, Malmö
2010
Manuell behandling av myofasciell smärta
Jukka Kasurinen. Fysio Center, Malmö
2011
Akupunktur samt smärta och smärtbehandling
Kurs i Tens 1980
Rehabilitering vid smärttillstånd
Svenska Re. Bengt Nyström, U Moritz
1990
Akupunktur, grundutbildning
SALS/AKAB, Göteborg
1998
Akupunktur med särskild inriktning mot smärta, 10p
Karolinska institutet, Stockholm
1998
Akupunkturanatomi
Christer Carlsson, Lund
2007
Akupunktur i kliniken
Christer Carlsson, Lund
2010
Funktionsstörning och smärta I det orofaciala området
Odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Fysio Center, Malmö
2010
Ergonomi
Kurs i företagshälsovård för Leg Sjukgymnaster, 10 p 1987
Påbyggnadsutbildning med särskild inriktning mot kontorets arbetsmiljö
Arbetsmiljöinstitutet, Lund
1994
Bildskärmsarbete med datorstyrdon
Arbetslivsinstitutet, Lund
1996
Friskvård
Streshanteringskurs, Liv&Lust. Johan Holmsäter,Vadstena. 1994
Övrigt
Forskningsmetodisk orienteringskurs för vårdyrkesutbildingen, 1-10p 1989
Forskningsmetodisk orienteringskurs för vårdyrkesutbildningen, 11-20p 1993
Artrosskola, BOA. Fysio Center, Malmö 2011